Endodontik Cerrahi

Çürükler, oldukça sık rastlanan ve çoğu zaman kaçınılmaz olan diş problemleridir.
Endodontik Cerrahi.

Çürükle mücadele de öncelikle önleyici uygulamalar ile çözüm getirilir. Bunlar dolgu uygulamaları ve kanal tedavisidir. Bazen çürüklere önleyici uygulamalar yetersiz geldiğinde, cerrahi çözümler getirilmek zorunda kalınır.

apseli diş

Çürükler ile ilgili önleyici tedavi yöntemleri olarak dolgu uygulamaları ve kanal tedavisi gerçekleştirilir. Kanal tedavisi olan dişlerin, çene kemiği kısmına müdahaleyi içeren endodontik tedavi prosedüründe, kanalın altında kalan enfekte olmuş bölge açılarak buradaki enfeksiyon giderilir ve prosedür tamamlanır. Lokal anestezi altında gerçekleşen prosedür, kanal tedavisinin kullanım süresini uzatmak ve protez öncesinde asıl dişin daha uzun süreyle ağızda kalmasını temin etmek maksadıyla uygulanan yaygın cerrahi müdahalelerin başında gelmektedir. Bazen çürüklerin ilk muayenesinde kanal tedavisi ile tedavisi mümkün olmamakta ve endodontik cerrahi tedavisi uygulanması gerekli olmaktadır. Bu cerrahi method genellikle ön kesici ve küçük azı dişlerindeki kök ucu patolojilerinde uygulanır; nadiren molarlara da uygulanabilir.

Abse abseli diş dişte abse

Dişteki çürükle başlayan enfeksiyon,  tedavi edilmediğinde sırasıyla pulpa odasına, oradan köke, sonrasında da kök ucu sert dokularına ilerler. Kök ucunda oluşan apse, uzun süre burada kalırsa vücut tarafından sınırlandırılmaya çalışılır ve apse  granülom adı verilen  bir keseciğe dönüşür. Granülom daha da büyürse radiküler kiste dönüşebilir. Granülom oluştuktan  sonra sadece endodontik tedavi uygulanarak (kök kanal tedavisi) dişin kök ucundaki enfeksiyon yok edilemez. Bu sebeple bölgedeki patolojik dokuların cerrahi işlemle uzaklaştırılması gerekir. Bunun haricinde eğer dişin kök ucuna dişin kanalından ulaşılamıyorsa (kanallar kalsifiye olmuşsa, daha önceden yapılmış bir endodontik tedavide kanaldan çıkarılamayan bir kanal patı kullanılmışsa, kanal içinde pivo mevcutsa vs.) endodontik tedavinin tekrarı yapılamayacağı için yine  kök ucu rezeksiyonu operasyonu uygulanmalıdır. Bu cerrahide, kök ucu çevresindeki yumuşak ve sert dokular  kaldırılarak dişin kök ucunun yaklaşık üçte biri ve çevresindeki patolojik dokular ortamdan uzaklaştırılır; dişin kökü çevresinde sağlıklı kemik dokusu elde edilir ve kök ucu retrograd dolgu (kök ucu dolgusu) ile hermetik bir şekilde kapatıldıktan sonra operasyon sonlandırılır.

Fotoğraf: Türkiye, İstanbul,