İmplantoloji

Dental implantlar, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla uygulanan, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Tedavisidir.
İmplantoloji.

İmplantoloji

Eksik olan dişlerin estetiğini ve fonksiyonunu tekrar kazandırmak amacıyla,  dişin kökünü taklit eden ve alveol kemiği içersine yerleştirilen vidalardır. En sık olarak non-alerjik doku dostu bir metal olan titanyumdan üretilir.

Yüzey özellikleri birbirinden çok farklı üretilmelerine karşın tüm implantlardaki ana amaç, yerleştirildiği kemik ile sağlıklı bir osseoentegrasyonun (kemikle kaynaşma) elde edilmesi ve bunu takiben de üzerine yükleme yapılarak ağızda en kısa sürede fonksiyona sokmaktır.

1990’lı yıllarla birlikte hızlı bir ivmelenmeyle modern hayatımıza giren dental implantlar, dişhekimliğinde adeta yeni bir çığır açmıştır. Bu sayede çok sayıda hasta hareketli protezler kullanmak yerine çok daha sağlıklı, fonksiyonel ve estetik olan implant destekli protezler kullanabilmektedir. Bu sebeple hastalar dişhekimleri tarafından doğru ve yeterli bilgilendirilmeli ve gereksiz bilgi kirliliği ortadan kaldırılmalıdır. Çok geniş bir konu olmakla birlikte bu bölümde implantlarla ilgili temel bilgileri bulabilirsiniz.

diş implantimplant diş

İmplant Nasıl Yapılır?

İmplant cerrahisi muayenehane şartlarında sterilizasyon sağlanabiliyorsa rahatlıkla uygulanabilen bir cerrahidir.

Cerrahın deneyimi ve teorik bilgisi, protez uzmanının da planlaması ile en iyi sonuçlar alınacaktır. Operasyonu kısa ve ağrısız, operasyon sonrası da çok rahat geçen bir cerrahidir. Cerrahi lokal anestezi altında uygulanır. Alveol kemiği üzerindeki yumuşak doku flebinin kaldırılmasını takiben, implant frezleri ile kemikte uygun boy ve çapta bir implant yuvası hazırlanır ve implant bu boşluğa yerleştirilir. İmplantın kendi içersinde de bir vida yuvası vardır; buraya da iyileşme başlığı (healing cap) ya da diş eti şekillendiricisi (gingiva former) takılır.

implant parçalarıDental implantlar

Alt çenede ortalama 2 ay, üst çenede ise yaklaşık 3 ay sonunda osseoentegrasyonu tamamlanmış olan implantın dişeti şekillendiricisi ya da iyileşme kapağı yerine abutment denen ve protezin üzerine oturacağı ara parça takılarak ölçüler alınır.

Günümüzde yapılan çalışmalarla osseoentegrasyon için belirlenen 2 ve 3 aylık süreler artık giderek daha da azalmaktadır. İmplantın osseoentegrasyonu sonrasında laboratuvarda bu ölçülere uygun protezler üretilerek hasta ağzına uygulanır ve tedavi sona erer.

implant çeşitleri

İmplant Bakımı:

İmplant Tedavisi yaptıran hastaların 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrollerini yaptırmaları, implantların sağlığı açısından çok önemlidir.

İmplantlar Kimlere Uygulanır?

Yetişkin bireylere her yaşta uygulanabilir.

 

diş implant uygulama

Kimlere Uygulanmaz?

Kontrol altında olmayan sistemik hastalığa sahip kişiler, aktif kemik hastalığı bulunan kişiler, aşırı sigara kullanımı olan kişiler implant yaptırmak için iyi birer aday değildir ancak son kararı yine de ilgili uzman hekimler vermelidir.

Diyabet Hastaları için, diyabet tedavisi yapan hekimin onayı gerekmektedir.

İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki Diş Kliniğimizde, eksik dişlerinizin kalmaması için gerekli tedaviyi uygulamak için bekleriz. Ağızda Eksik Dişiniz Kalmasın…

Fotoğraf: İtalya, Bologna Kuleleri